Služby

sústruženie
sústružnícke a obrábacie centrum CNC
frézovanie
výroba vnútorných drážok a ozubení CNC
brúsenie
na plocho NC
na guľato NC
delenie
delenie materiálu
automat NC