Kontakt

KOVO VLHA, s. r. o.
Zápotockého 4605
031 01 Liptovský Mikuláš

info@kovovlha.sk

IČO: 471 438 01
DIČ: 2023774027
IČ DPH SK: 2023774027